Tanulási Technológia

L. Ron Hubbard a posztmodern oktatási válsággal szembesülve állt elő oktatási módszereivel. Majd négy évtizedes oktatói tapasztalatából merítve hozta létre ezeket a módszereket, amelyek az első átfogó megértést képezik egy tárgy hatékony elsajátításának tényleges akadályaira vonatkozóan. L. Ron Hubbard emellett egy pontos technológiát is kifejlesztett ezeknek az akadályoknak a leküzdésére, és így arra, hogyan tanuljunk meg és alkalmazzunk bármely tudásanyagot.

Azok az eszközök, amelyekkel ehhez a területhez hozzájárult, együtt Tanulási Technológia néven ismertek. Ez az első teljesen működőképes megközelítése annak, hogy megtanítsuk a tanulóknak, hogyan tanuljanak. Módszereket kínál az anyag elsajátításában előforduló bármilyen nehézség felismerésére és megoldására, amely nehézségek egyike egy olyan korábban nem ismert akadály, amely végső soron minden félbehagyott tanulási folyamat hátterében megtalálható. Röviden, a Tanulási Technológia bárki számára lehetővé teszi, hogy bármit megtanuljon.

Mivel olyan alapokra épül, amelyek mindenkiben közösek, felülemelkedik a gazdasági, kulturális, illetve faji különbségeken is. Ráadásul minden korosztálynál egységesen ugyanolyan eredményeket ér el. Az e tárgyban megjelent három meghatározó tankönyv A tanulás alapvető kézikönyve, a Tanulási készségek az élethez és a Hogyan tanuld meg? mindössze abban különböznek egymástól, ahogyan az anyagot kezelik. Az első a tizenéves és az afölötti korosztályt célozza meg, míg a második a fiatalabb olvasóközönségnek készült, a harmadik pedig a nyolc és tizenkét év közötti gyerekek számára biztosítja a Tanulási Technológia alapját.

„Bármely társadalomnak, amikor az oktatás problémájával kezd foglalkozni, végső célkitűzése és végterméke a társadalom képességszintjének, kezdeményezőkészségének és kulturális szintjének, valamint ezekkel együtt a túlélési szintjének az emelése. Amikor egy társadalom ezek bármelyikéről megfeledkezik, önmagát teszi tönkre saját oktatási intézményeivel.”

– L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard technológiája a tanulás és az írástudatlanság megoldására éppolyan hatásos az általános iskolákban, mint a középiskolákban, a szakmai továbbképzéssel foglalkozó intézményekben és az egyetemeken, nem is beszélve a nemzetközi vállalatok vezetőségi irodáiról. Mindegyik területen egyforma eredményt produkál, hiszen a megértés három akadálya tanulóról tanulóra megegyezik.

A tanulás első akadálya

annak a tömegnek vagy fizikai tárgynak a hiánya, amelyet az illető tanulmányoz

A tanulás második akadálya

a túl meredek tanulási gradiens

A tanulás harmadik akadálya

egy meg nem értett vagy rosszul értett szót követően minden
üressé válik

Rövid összefoglalásként: A tanulás első akadályát L. Ron Hubbard a tömeg hiánya névvel illette, és olyan fiziológiai reakcióként határozta meg, amely akkor következik be, ha a fizikai tárgy, amelyről tanulunk, nincs jelen. Így például, ha valaki anélkül próbálná meg felfogni egy traktor működését, hogy jelen lenne egy igazi traktor vagy annak egy ésszerű helyettesítője (egy kép vagy modell), akkor az illető különböző kedvezőtlen megnyilvánulásoktól szenvedne, többek között (bár nem kizárólag) fejfájást és szédülést érezne.

A második akadályt túl meredek tanulási gradiens névvel írta le, és úgy határozta meg, hogy ebben az esetben a szükséges korábbi lépés megértése nélkül próbálunk elsajátítani egy meghatározott adatot vagy készséget. Példaként említi az olyan tanulóvezetőt, aki képtelen koordinálni a kezét és a lábát, hogy sebességet váltson egy járműben. Bár azt hihetnénk, hogy a nehézséget a sebességváltás bonyolultsága okozza, valójában van ott valamilyen korábbi képesség, amelyet nem értett meg, illetve nem sajátított el, talán egyszerűen az, hogy az úton tartsa az autót.

A harmadik és legfontosabb akadály a meg nem értett szó, amelyet így magyaráz el: Olvasott már úgy, hogy a lap alján vette észre, hogy semmit sem tud felidézni abból, ami azon az oldalon szerepel? E mögött a meg nem értett szó által okozott jelenségek állnak, azaz a meg nem értett vagy rosszul értett szó után minden üressé válik. Megfordítva a dolgot, amikor a problémát okozó szót megtalálják és meghatározzák, akkor minden varázslatos módon világossá válik. A meg nem értett szó a kellemetlen szellemi hatások sokaságához vezet, így az oktatás egészére jelentős hatással van, nem is beszélve az emberi tanulási folyamat teljességéről. Ebből a szemszögből nézve, az oktatás területén mutatkozó bármilyen képtelenség és bármilyen kudarc mögött ez az alapvető probléma húzódik meg.

A probléma orvoslására fejlesztette ki L. Ron Hubbard a szótisztázást. A szótisztázás egy teljes technológia a meg nem értett szavak kezelésére, és helyesen úgy határozható meg, mint „a tudatlanság, a meg nem értések, a szavakra adott hamis meghatározások és a szavak használatát gátló tényezők megtisztításának témaköre és tevékenysége.” Ráadásul, számba véve L. Ron Hubbard összes módszerét, amelyekkel felülkerekedhetünk a tanulás három akadályán, a Tanulási Technológiát kapjuk, amelyben minden megtalálható, amit egy személynek tudnia kell ahhoz, hogy bármilyen tárgyat felfogjon, illetve bármilyen jártasságot elsajátítson.