„Tehát anélkül, hogy bármilyen ember hitét elítélné vagy megvetné,
a Scientology egy lélektelen tudomány hamvai közül emelkedett ki,
és újra feltette – majd megválaszolta –
az örök kérdéseket.”

—L. Ron Hubbard

Fotó: L. Ron Hubbard

A Scientology válaszai
L. Ron Hubbard írása

„A Scientology válaszai” című írást L. Ron Hubbard 1966‑ban
„A filozófia győzelme 2000 év múltán” kísérőjeként írta.
Ebben a műben a szabadság olyan távlatait mutatja be, amelyek messze
túlmutatnak mindazon, amit a régi filozófusok elképzelhetőnek tartottak.

Az Ember nagyon sok kérdést fogalmazott meg önmagáról.

Olyan kérdéseket, mint: „Ki vagyok?” „Honnan érkeztem?” „Mi a halál?” „Létezik‑e a halál utáni élet?”

Bármelyik gyerek felteszi ezeket a kérdéseket, noha az Ember soha nem rendelkezett válaszokkal, amelyek hosszú távon kielégítették volna.

A vallásoknak különféle válaszaik vannak ezekre a kérdésekre, és ezek valójában a vallásfilozófia területéhez tartoznak, mivel ez az Ember tudásának azon területe, amely megkísérelte megválaszolni őket.

A vallásoknak különféle válaszaik vannak ezekre a kérdésekre, és ezek valójában a vallásfilozófia területéhez tartoznak, mivel ez az Ember tudásának az a területe, amely megkísérelte megválaszolni őket.

A válaszok korról korra és népcsoportról népcsoportra változtak, és ez a változás maga az az akadály, amely hitetlenséget visz a hitbe. A régi vallások azért halványulnak el, mert az emberek többé nem találják reálisnak a válaszokat a fenti kérdésekre.

A kereszténység hanyatlását a modern cinizmus jelzi egy olyan pokol iránt, ahol az ember az örökkévalóságig ég, és egy mennyország iránt, ahol az ember örökké hárfán játszik.

A materialista tudományok le akarták értékelni az egész területet azáltal, hogy félresöpörték a problémát azzal az ugyanolyan lehetetlen válasszal, miszerint az Ember pusztán hús, és az élet spontán és véletlenszerű gyulladással jött létre egy ammóniatengerből. Az ilyen „válaszok” sokkal inkább úgy hangzanak, mint a buddhizmus előtti India, ahol úgy tartották, hogy a világot hét elefánt viszi a hátán, amelyek hét oszlopon állnak, amelyek egy teknősön állnak, és elkeseredésükben a gyerekek kérdésére, hogy min áll a teknős, azt mondták: „Sáron! És onnantól lefelé már csak sár van!”

Az Igazság tulajdonsága az, hogy ha valaki ismeri, akkor még több dolgot megért. Ázsia betegsége és hanyatlása hajlamos leértékelni az ő elképzeléseiket mint igazságot, Nyugaton pedig az olyan háborúk, ahol a katonák azt látták a lemészárolt ellenség övcsatján, hogy „Gott mit uns” [Isten velünk van], hajlamosak voltak véget vetni az akkori idők egyházai által gyakorolt uralomnak, hiszen Isten nem állhat egy ilyen sátáni mű mindkét oldalán – vagy legalábbis a katonák így okoskodtak.

Még Krisztus nagyszerű intelme: „Szeresd felebarátodat!” is úgy néz ki, hogy kevesebb erővel rendelkezik ma a jövedelemadó, az infláció és a polgári lakosság béke nevében történő lemészárlása világában.

Tehát anélkül, hogy bármilyen ember hitét elítélné vagy megvetné, a Scientology egy lélektelen tudomány hamvai közül emelkedett ki, és újra feltette – majd megválaszolta – az örök kérdéseket.

Azt, hogy a válaszok rendelkeznek az Igazság erejével, az eredmények tanúsítják. A vallásos India betegségével ellentétben a Scientologistok ritkán betegek. Belső harcok helyett – mint Alexandria lázadásai – a Scientologistok viszonylagos harmóniában élnek egymással, és rendelkeznek a jártassággal, hogy gyorsan rendbe tegyenek kapcsolatokat.