Megoldások a szervezetigazgatásra

„Az Embert nem az álmai hagyják cserben – mondja L. Ron Hubbard –, hanem az álmok megvalósításához szükséges ismeretek hiánya.” Ezért és csak ezért „egész nemzetek, kereskedelmi vállalatokról, társaságokról vagy csoportokról nem is beszélve, töltöttek évtizedeket zűrzavarban vergődve”.

A következmények nap mint nap visszaköszönnek ránk az újságcikkek címoldalairól: hatalmas költségvetési hiány, súlyos adóterhek, csődbe menő vállalkozások; és még a látszólag gazdag Egyesült Államokban is mintegy negyvenmillió ember él ma a létminimum alatt. Nem véletlen tehát, hogy Ron kijelentette: „Az Ember boldogsága és a vállalatok és államok hosszú fennmaradása láthatólag a szervezéssel kapcsolatos ismereteken múlik.”

Ha valaki őszintén megértené, hogyan funkcionálnak az egyének a legjobban, megértené a szükségleteiket, a törekvéseiket és gyarlóságaik eredetét, akkor természetesen azt is megértené, hogyan működnek legjobban az egyénekből álló csoportok. Ilyen nézőpontból közelítette meg L. Ron Hubbard azt a problémát, amelyet a másokkal való együttműködés jelent – méghozzá nem adminisztratív trükkökkel vagy tekintélyelvű rendeletekkel, hanem egyedülálló jóindulattal, közös céllal egyesült egyének összességének tekintve a csoportokat.

L. Ron Hubbard összesen több mint három évtizedet töltött azoknak a szervezetigazgatási irányelveknek a kifejlesztésével és rendszerezésével, amelyek alapján a Scientology szervezetek működnek. Ezek az irányelvek azokból az alapvető törvényekből erednek, amelyek minden emberi viselkedést vezérelnek, és így olyan tudásanyagot alkotnak, amely éppoly fontos a csoportok témakörében, amilyen fontosak a Dianeticsről és a Scientologyról szóló írásai az emberi lélek rehabilitálásához. A Dianetics és a Scientology megjelenése előtt valójában senki sem tudott többet a csoporttevékenységet irányító elvekről, mint az emberi elmét vezérlő törvényszerűségekről.

L. Ron Hubbard szervezetigazgatással kapcsolatos felfedezéseinek középpontjában a szervezési tábla áll. Az 1965‑ben kifejlesztett szervezési tábla a szervezés grafikusan felvázolt rendszere, amely az összes olyan funkciót ábrázolja, amely egy csoport sikeres működésével kapcsolatban áll. A szervezési tábla tulajdonképpen az ideális szervezeti sémát írja le bármely tevékenységre vonatkozóan.

Ez a séma a csoportos és az egyéni tevékenységeket hét alapvető osztályra bontva ábrázolja. Ezek az osztályok egymás után bemutatnak minden olyan feladatot, posztot és funkciót, amely az összehangolt működéshez szükséges. A szervezési tábla osztályai az úgynevezett „termelési ciklusnak” megfelelően lettek elrendezve egymás után, az elsőtől a hetedikig. Ez a sorrend egyébként egyáltalán nem önkényes. L. Ron Hubbard a termelési ciklus fogalma alatt nem azt a futószalagot vagy azt az emberekből álló gépezetet érti, amelyből az üzleti életben a szervezeti séma áll. Hanem azokat a meghatározott tevékenységeket, amelyeket minden termelési folyamat, legyen az egyéni vagy csoportos, természetszerűleg követ. Tehát, aki bármit is meg akar valósítani, annak végre kell hajtania ezt a hét alapvető lépést. Ebből a szempontból a szervezési tábla nem egyszerűen az ideális, hanem tulajdonképpen az egyetlen módszer a sikeres szervezéshez.

L. Ron Hubbard Menedzsmentsorozatok kötetei tartalmazzák az összes eszközt, amelyre a sikeres, magas szintű vezetéshez szükség van, beleértve a szervezetigazgatási technológia személyzettel, szervezéssel és ügyvezetéssel kapcsolatos áttöréseit

Miután meghatározta az ideális szervezeti formát, L. Ron Hubbard következő lépésként megadta azokat a konkrét szervezetigazgatási irányelveket, amelyek alapján ez a szervezeti forma működik. Ezeket a szervezetigazgatási irányelveket egy többkötetes sorozat tartalmazza, amely Szervezeti Ügyvezetői Tanfolyam (Organizational Executive Course, rövidítve OEC) címen ismert. Ezek az OEC‑kötetek egy szervezet működésének minden részéhez megadják az elméletet és a részletes adatokat – a dolgozók felvételétől azok etikus viselkedéséig, a reklámtól a minőség‑ellenőrzésig stb. Valójában a szervezési tábla minden egyes osztályának megfelel egy kötet, amely leírja annak az osztálynak a pontos működését és funkcióit.

A Menedzsmentsorozatként ismert kiegészítő kötetekben pedig L. Ron Hubbard egy szervezet irányításához szükséges tudást adja meg az ügyvezetőknek. Ezekben a kötetekben megtaláljuk, hogyan kell szervezni, hogyan kell ügyvezetőként működni, hogyan kell egy szervezetet megalapozni, hogyan kell a személyzetet kezelni, és még a közönségkapcsolatok művészetéről is találunk benne írásokat. Tehát az OEC‑kötetek azokat az irányelveket adják meg, amelyekkel egy szervezetet működtethetünk, a Menedzsmentsorozat pedig azokat, amelyekkel szervezeteket irányíthatunk.

Az ezekben az irányelvekben fellelhető alapelvek között találjuk a kulcsfontosságú létezési állapotokat, amelyeket L. Ron Hubbard úgy határozott meg mint valami sikerességének, illetve túlélésének fokozatait. Az alapkoncepciót a szervezetigazgatásban jártas emberek, akik erre „vállalati egészségként” hivatkoznak, homályosan ugyan, de ismerik. Azonban, míg a vállalati egészség fogalma csak két állapotot ismer – jó vagy rossz –, és nem nyújt pontos eszközöket ennek az egészségnek a javítására, L. Ron Hubbard sokkal többet kínál. Ő ugyanis elemezte a túlélés különböző fokozatait – a nemlétezés állapotától a veszélyen, a válságon, majd a normál működésen át a bőség és végül a hatalom állapotáig. Ezenkívül világosan kifejtette azokat a szükséges állapotformulákat, illetve akciókat, amelyeket bármely állapot javítása érdekében meg kell tennünk. Azaz egyszerűen a felvázolt lépések megtételével az ember minden egyes állapoton áthaladva egy következő állapotba emelkedik, míg végül a szervezet már valóban sikeresen nem működik.

„Most, hogy első kézből volt lehetőségem meglehetősen komolyan belemélyedni L. Ron Hubbard szervezetigazgatásról szóló írásaiba, le vagyok nyűgözve. Ezt a technológiát átitatja a józan ész és a gyakorlatiasság. Nem tudok más olyan szervezetigazgatási törvényeket és módszereket összefoglaló anyagról, amely annyira teljes, annyira működőképes és annyira széleskörűen használható lenne, mint L. Ron Hubbardé. A szervezeti know-how-t érintő filozófiája és a használatára vonatkozó világos magyarázatai megérdemlik, hogy széles körben használják őket az iparban, az üzleti vállalkozásokban és a kormányzásban.”

– Robert Goldscheider, az International Licensing Network Ltd. elnöke, technológia-menedzsment-tanácsadás

Az ember működési állapotára vonatkozó mindenféle találgatás kiküszöbölése érdekében L. Ron Hubbard ezután kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel a szervezet egészsége statisztikák révén nyomon követhető. L. Ron Hubbard meghatározása szerint a statisztika nem más, mint egy szám vagy mennyiség, összevetve ugyanannak a dolognak egy korábbi számával vagy mennyiségével. Így tehát a statisztika az elvégzett munka mennyiségét vagy értékét írja le, és minden termelésnek vagy tevékenységnek, akár szervezeti, akár egyéni, az egyedüli megbízható mérőeszköze. Szervezetigazgatási értelemben tehát a statisztika szolgáltatja a szervezet egészségének mércéjét, L. Ron Hubbard létezési állapotai pedig az egészségi állapot javításának eszközeit. Ezeknek az eszközöknek a megfelelő kiaknázása lehetővé teszi a problémás területek pontos behatárolását, és módot ad a problémák orvoslására.

„Egy vezetőnek ahhoz, hogy hatékony és sikeres legyen, a lehető legteljesebb mértékben meg kell értenie annak a csoportnak a céljait és szándékait, amelyet irányít... Tudnia kell tolerálni és javítani azokat a gyakorlati teljesítményeket és haladást, amelyre csoportja és annak tagjai képesek lehetnek. Mindig törekednie kell arra, hogy csökkentse az ideális és a gyakorlati között tátongó örök szakadékot.”

Annak fényében, amit L. Ron Hubbardnak a szervezetigazgatás területén elért áttörései képviselnek, megadva azokat a törvényeket, amelyek szerint a csoportok ideális esetben működnek, elkerülhetetlen volt, hogy a szervezetigazgatással kapcsolatos felfedezései iránt nagy kereslet mutatkozzon az iparban és más területeken is. Ennek megfelelően, kifejezetten ennek az igénynek a kielégítésére jöttek létre a Hubbard College of Administration szervezetek.

Ezek az intézmények kifejezetten L. Ron Hubbard munkáit hasznosították a területen dolgozó szakemberek azon képességének növelésére, hogy egy csoport, vállalat vagy szervezet igazgatásával, illetve vezetésével járó kihívásokat kezelni tudják. A hálózat, amelynek központja Los Angelesben található, ma már öt kontinensen működik. A legkülönbözőbb területekről érkező üzletemberek számára biztosítanak képzést L. Ron Hubbard szervezetigazgatási módszereinek tárgyában: a nehézipar, a szolgáltatóipar, a szórakoztatóipar, a kommunikáció, az egészségügy és az összes elképzelhető szakma megtalálható itt. A diplomát is adó Los Angeles‑i intézmény szolgál nemzetközi központként, ahova többtucatnyi országból érkeznek beiratkozók, különösen Ázsiából, ahol kimondottan nagy az igény az innovatív igazgatási módszerek iránt.

Külön érdeklődésre tarthat számot L. Ron Hubbard szervezetigazgatási módszereinek alkalmazása a korábbi szocialista országokban, ahol az ipar privatizációja teljesen új szervezési filozófiát kívánt meg. Az oroszországi Moszkvában találunk egy HCA‑t, amely elhintette L. Ron Hubbard szervezetigazgatási eszközeinek magvait az egész gazdasági infrastruktúrában. Ugyanilyen privatizációs folyamatok közepette, a magyar szervezetigazgatási szakemberek szintén L. Ron Hubbard szervezéssel kapcsolatos irányelveihez fordultak, és létrejött egy Hubbard College Budapesten is. Bár teljesen más gazdasági légkör jellemzi az országot, Kolumbia számos szövetségi alkalmazottja Hubbard College‑képzésben vesz részt, csakúgy, mint Texas állami és megyei alkalmazottai.

A recesszió, az infláció, a csökkenő termelékenység, az adósságok, a sztrájkok, a munkanélküliség, a szegénység és a nélkülözés – a gazdasági hanyatlás túlságosan is jól ismert tünetei – valójában csupán egy sokkal mélyebb problémának, a megfelelő szervezetigazgatási módszerek bénító hiányának a jelei. Ha napjaink cégei és kormányzatai hozzáértő módon tudnák alkalmazni az alapvető szervezési és szervezetigazgatási elveket, akkor működőképes megoldásokat léptetnének életbe a kialakult gazdasági káosz elhárítására. L. Ron Hubbard szervezetigazgatási technológiájának pontosan ez a szerepe: olyan eszközöket biztosítani, amelyek segítségével a cégek virágozhatnak, a kormányok bölcsen kormányozhatnak, az emberek megszabadulhatnak a gazdaság szorításától, és – röviden összefoglalva – újjáéledhetnek a bukott álmok. 

A Hubbard College of Administration International, Los Angeles, Kalifornia: a világméretű Hubbard College-hálózat Los Angeles-i oktatási székhelye mintegy 25 országból fogad tanulókat, és az egyetlen ilyen típusú intézmény, amely azzal dicsekedhet, hogy a program végzettjei 96%-ban munkát találnak