„Tehát anélkül, hogy bármilyen ember hitét elítélné vagy megvetné,
a Scientology egy lélektelen tudomány hamvai közül emelkedett ki,
és újra feltette – majd megválaszolta –
az örök kérdéseket.”

—L. Ron Hubbard

Fotó: L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard
Cikkek és esszék

Az alábbiakban L. Ron Hubbard azon cikkeiből adunk közre egy válogatást, amelyekben részletesen beszámol filozófiájáról, valamint a Dianetics és a Scientology megalapításához vezető figyelemreméltó útjáról.

Bevezetésképpen először is határozzuk meg a filozófiát L. Ron Hubbard szavaival: ez a bölcsesség szeretete vagy a bölcsességre való törekvés, ami hagyományosan magában foglalja az igazság keresésének minden nagy törekvését. Tekintsük a munkáját úgy, mint ami a legrégibb filozófiai hagyományt követi, amely visszanyúlik a vallásos gondolkodás hajnaláig.


Filozófiám
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

L. Ron Hubbard 1965 tavaszán született „Filozófiám” című írását úgy tekinthetjük, mint a saját filozófiai álláspontjáról alkotott meghatározó nyilatkozatát.

A filozófia tárgya igen ősi. A szó jelentése: „A bölcsesség, illetve a dolgok és okaik ismeretének szeretete, tanulmányozása és keresése, legyenek azok elméletiek vagy gyakorlatiak.”

Minden, amit a tudományról vagy a vallásról tudunk, a filozófiából ered...


A Scientology összefoglalása tudósok számára
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

Az 1969 januárjában írott „A Scientology összefoglalása tudósok számára” nemcsak a humán tudományok területén alkalmazott tudományos kutatás nehézségeibe nyújt betekintést, hanem arról is beszámol, hogy L. Ron Hubbard hogyan kerekedett felül ezeken a Scientology kifejlesztése során.

„Amikor ezt írom (1969-ben), már nagyjából harmincnyolc éve folytatok az élettel és a humán tudományokkal kapcsolatos...”


A filozófia győzelme 2000 év után
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

L. Ron Hubbard „A filozófia győzelme 2000 év múltán” című meghatározó írásában rámutat arra, hogy a Scientology milyen helyet foglal el a filozófiában. Ezt 1966. február végén írta azok elismeréseként, akikre a Dianetics és a Scientology jogos előfutáraiként tekintett, egészen pontosan a görög filozófusokra: Arisztotelészre, Szókratészre, Platónra és Eukleidészre.

A filozófia nem halt meg az ókori Görögországgal.

Azoknak az időknek a természetfilozófiájából jött létre a tudomány...


A Scientology válaszai
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

„A Scientology válaszai” című írást L. Ron Hubbard 1966-ban „A filozófia győzelme 2000 év múltán” kísérőjeként írta, és ebben a műben a szabadság olyan távlatait mutatja be, amelyek messze túlmutatnak mindazon, amit a régi filozófusok elképzelhetőnek tartottak.

Az Ember nagyon sok kérdést fogalmazott meg önmagáról.

Olyan kérdéseket, mint: „Ki vagyok?” „Honnan érkeztem?” „Mi a halál?” „Létezik-e a halál utáni élet?” ...


Mi a nagyság?
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

Konfliktus vagy tolerancia? Együttműködés vagy szembenállás? Szeretet vagy gyűlölet? Ezek a kérdések merülnek fel a mindennapi életben és a nemzetek között. Ebben az 1966 tavaszán írt cikkében L. Ron Hubbard a következő kérdéssel foglalkozott: Amikor az Ember gyűlölettel kerül szembe, mi a megoldás arra, hogy boldog legyen?

Az Ember számára az a legnehezebb feladat, hogy továbbra is szeresse embertársait mindazon okok ellenére, amelyek miatt nem kellene.

A józanság és a nagyság igazi jele pedig az, ha továbbra is...