Filmrendező

„A művészi teremtésnek – írja L. Ron Hubbard – minden különálló művészeti ágban megvannak a maga alapszabályai.” Példájában az írást és a festészetet említi, de konkrétan annak a forgatócsapatnak a tagjaihoz intézte mondandóját, amelyet Scientology oktatófilmek készítése céljából hozott létre. L. Ron Hubbard részvétele e műfajban sokat elárul magáról az emberről. Bár a Hollywoodban töltött időszakban, az 1930‑as évek folyamán, csaknem hivatalos minőségben állt a kamera mögött, 1979 tavaszára a szó szoros értelmében nem maradt olyan terület ebben a témakörben, amelyet ne tanulmányozott volna. Bizonyíték erre a témával kapcsolatos tizenegy alapvető írása, amelyeket forgatócsapatok képzése során írt Dél‑Kaliforniában.

Ezek az anyagok a filmkészítés folyamatának letisztult összefoglalását adják meg, illetve a világítás, a díszlettervezés, a vágás, a jelmeztervezés stb. alapjait. Külön említést érdemelnek L. Ron Hubbard színjátszással kapcsolatos írásai is, hiszen figyelembe véve, hogy ez a terület magát az életet tükrözi vissza, nyilvánvalóan nagy érdeklődéssel töltötte el őt. Különösen ellenezte a pszichológiának a művészetbe történő behatolását, ahogy azt a Sztanyiszlavszkij‑módszer javasolta, és szemben állt azzal a népszerű elképzeléssel is, hogy a színésznek mintegy „be kell oltania” a szerepét saját pszichés szenvedéseivel – amit elég zavarosan úgy írtak le, mint „a pszichés energia szabad áramlása a tudattalanból”. Bármit is jelentsen ez, mindenesetre hosszú és érzelmileg fájdalmas folyamat. Az író és az igazi színész számára – jelentette ki L. Ron Hubbard – az ilyen módszerek végzetesek, és valójában „kifejezetten ellentmondanak a művész szerepének”.

L. Ron Hubbard megoldása egy tizennyolc útmutató esszéből álló sorozat a színészet művészetéről. Mindent összevetve, ezek az előadó‑művészet teljesen új meghatározását adják, és a körül az elképzelés körül forognak, hogy a színész olyan ember, aki egyszerűen elképzeli, hogy milyen lenne az általa megformált figura – hogyan sétálna, beszélne, gesztikulálna –, és ennek megfelelően alakítja a szerepét. A témával kapcsolatos későbbi jegyzeteiben további magyarázatot fűzött az arckifejezések, a beszédmodor és a gesztusok használatához, valamint (és ez különös jelentőséggel bír) elmagyarázta saját felfedezése, az érzelmi Tónusskála használatát is, amely bemutatja annak az ötvenkilenc érzelmi állapotnak a teljes skáláját, amelyet egy lény képes felvenni.

A rádiózás és a hangfelvételek készítése terén szerzett sokéves tapasztalatából merítve, amely a 1930‑as években rádiós előadóként folytatott munkájától a filmezés területén végzett saját tevékenységén keresztül zenei együttesek élőben történő keveréséig terjedt, L. Ron Hubbard tanácsai a hangrögzítés témájában legalább ugyanolyan jelentőséggel bírnak. Először is – jelentette ki – a területen hemzsegnek az ellentmondó vélemények és a rendszerbe nem foglalt adatok. Sőt – ahogy írta – „nincs olyan tankönyv, amely a hangfelvétel, ‑keverés és ‑átvitel területének gépkezelői oldalával foglalkozna”. Következésképpen – folytatja – „belevágtam a feladatba, hogy ahol szükség van rá, precíz és használható adatokat tegyek hozzáférhetővé a hangrögzítő berendezések működtetésével kapcsolatban.” Nem túlzás L. Ron Hubbard felfedezéseinek és technológiájának végső alkalmazását a hangfelvétel, a keverés, a másolás és az átvitel technológiájával kapcsolatban úgy leírni, hogy egyedülállóan gondos és minőségi. Ez a Clearsound néven ismert hangtechnológia, amelyet kizárólag a Scientology Egyház Golden Era Productions nevű szervezete használ, olyan kiválósághoz vezetett a hangrögzítés és a másolás terén, amely gyakorlatilag minden ipari szabványt felülmúl.

Ráadásul mindent összevetve, az L. Ron Hubbard által a filmkészítés folyamatáról írt több mint ezeroldalnyi oktatóanyag eddig jóval több mint 2000 oktatófilm, dokumentumfilm és díjnyertes társadalmi célú hirdetés elkészüléséhez bizonyult nélkülözhetetlennek. Így ma már egy egész sor olyan filmes munka áll a rendelkezésünkre, amely magán viseli L. Ron Hubbard tevékenységének bélyegét, és jól tükrözi azt, amit valaki jogosan írt le úgy, mint a legmeghatározóbb elemzést az emlékezetes filmek készítésével kapcsolatban. 

Az L. Ron Hubbard filmterem, amely bemutatja filmes, hangfelvevő és -keverő felszereléseit. A hollywoodi aranykorból származó klasszikus forgatókönyvei is itt vannak kiállítva.