Megoldások az oktatásra

„A ma gyermekeiből lesz a holnap civilizációja.”  – LRH

L. Ron Hubbard már 1950‑ben felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatás minőségének bármilyen romlása az élet minőségére is súlyos hatással lesz. Közelebbről meghatározva és még találóbban:

„Bármely társadalomnak, amikor az oktatás problémájával kezd foglalkozni, végső célkitűzése és végterméke a társadalom képességszintjének, kezdeményezőkészségének és kulturális szintjének, valamint ezekkel együtt a túlélési szintjének az emelése. Amikor egy társadalom ezek bármelyikéről megfeledkezik, önmagát teszi tönkre saját oktatási intézményeivel.”

Évtizedekkel később L. Ron Hubbard észrevételei ijesztően pontosnak bizonyultak, és ha az oktatási rendszerünk hanyatlását nem sikerül megállítanunk, társadalmi felépítésünk folytatódó széthullása elkerülhetetlennek bizonyulhat. Hogy csak néhány zavaró tényt említsünk: a diákok több mint 45%‑a úgy hagyja el a középiskolát, illetve úgy érettségizik le, hogy nincs birtokában a mindennapi élethez szükséges írási és olvasási készségnek; az amerikai középiskolások körében – a lepusztult belvárosi régiókban – a lemorzsolódás 30% körül mozog; míg az egyik tanárszövetség elnöke szerint az összes új tanár közel 50%‑a – részben a hivatással járó testi sérülések fenyegetésének hatására – az első öt évben elhagyja a pályát; az amerikai diákok SAT‑tesztjeinek (ez az egyetemi felvételi vizsgaként szolgáló Scholastic Aptitude Test) pontszámai jóval alacsonyabbak ma, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

A nyugati világ más részein sem sokkal biztatóbbak az eredmények. Egy brit kormányjelentés szerint az angliai munkavállalók egyharmada képtelen volt összeadni egy sült krumpliból, almás pitéből és kávéból álló tipikus ebéd menüárait. Sőt mi több, öt brit tanulóból egy nem tudta helyesen megjelölni Nagy‑Britannia helyét egy világtérképen. Mindent összevetve, ezek a lehangoló számok olyan nyomasztó gazdasági jövőképet mutatnak, amelyben az üzleti vállalkozások termeléskiesésből és újraképzésből adódó költségei már ma is elérik az évi 250 milliárd dollárt. Ráadásul, ha számításba vesszük az írástudatlanság és a bűnözés közötti aggasztó összefüggést, az oktatás kudarcai a világban túl elkeserítővé válnak ahhoz, hogy folytassuk a számbavételüket.