Művész

„A filozófia egyéb ágai mellett – írta L. Ron Hubbard 1965‑ben az egyik nagy fontosságú esszéjében – körülbelül tizenöt évig foglalkoztam a művészettel mint tárggyal.”

Két oka is volt erre. Először és legfőképpen – ahogy ő maga magyarázta – „az emberi törekvések közül a művészet az, amelynek a törvényeit legkevésbé fektették le, és amelyet a leginkább félreértenek”. Még a meghatározása is – jegyezte meg – heves viták tárgya. Így, teljesen elméleti szinten, meg akarta vizsgálni a tárgyat, annak legátfogóbb és leglényegesebb pontjait, és ezáltal meg akarta válaszolni azokat a kérdéseket, amelyeken a filozófusok és a mű‑kritikusok oly régóta töprengtek, beleértve ebbe minden kérdések legalapvetőbbikét: „Mi a művészet?”

Mindamellett e tárgy iránti érdeklődésének volt egy másik oka is, ami – függetlenül attól, hogy L. Ron Hubbard milyen más eredményeket ért még el életében – annak volt betudható, hogy ő maga is művész volt. Ezért mondta azt már harminc évvel korábban:

„Saját álmaim szavakba öntése, festménybe vagy zenébe foglalása, és az, hogy látom ezeket élni, a legmagasabb rendű izgalmat jelenti.”

Egy későbbi írásában pedig, a Scientology születésének napjaiból, így fogalmazott:

“A művésznek hatalmas szerepe van a ma realitásának növelésében, és a holnap realitásának megteremtésében. Olyan szinten működik, amely az Ember szükségleteit és követelményeit tekintve rangban megelőzi a tudományt. Egy kultúra felemelkedése közvetlenül lemérhető azon embereinek a számából, akik az esztétika területén dolgoznak. Mivel a művész jövőbeli realitásokkal foglalkozik, folyamatosan javításokra vagy változásokra törekszik a meglévő realitásban. Ez a művészt elkerülhetetlenül és minden esetben a fennálló renddel szembeni lázadóvá teszi. A művész azáltal, hogy a jövő új realitásait posztulálja, nap mint nap békés forradalmat valósít meg.”

Kétségtelen tehát, hogy „a művészet oly hatalmas témakörét”, hogy őt idézzük, egyáltalán nem vette félvállról; és valószínűleg lehetetlen L. Ron Hubbard életét áttekinteni művészi eredményeinek figyelembevétele nélkül.