Alkalmazott Oktatástan:
az oktatás reneszánsza

Az Applied Scholastics International (Nemzetközi Alkalmazott Oktatástan) nevű közhasznú nonprofit szervezet annak szentelte magát, hogy az egész világon javítsa az oktatást. Erőfeszítéseinek köszönhetően L. Ron Hubbard Tanulási Technológiáját ma már körülbelül hetven országban alkalmazzák. Egész tantervekben és teljes iskolai rendszerekben is bevezetésre került. Mindent összevetve, eddig több mint harmincmillió tanuló vett részt az Alkalmazott Oktatástan felzárkóztató programjaiban, ami korábban a nyugati oktatás zsákutcáját jelentette.

Hogy csak néhány dolgot említsünk abból, hogy mi történik akkor, amikor L. Ron Hubbard tanulási és írástudósággal kapcsolatos technológiáit bevezetik: egy Los Angeles‑i iskolai körzetben végzett tanulmány szerint mindössze tízórányi Tanulási Technológiával végzett korrepetálással a megértés és a szókincs átlagosan 1,6 évnyi fejlődést mutatott, sőt egy tanuló a tesztjei alapján ténylegesen ötévnyit fejlődött mindössze húszórányi oktatás után. A pedagógusok ezenkívül általános javulásról számoltak be a tanulók tanulási és olvasási képességét illetően, és teljesen váratlan javulásról az osztálytermi viselkedés terén.

Egy arizonai tanulmány a Tanulási Technológiát alkalmazó diákokat tesztelte az iskolaév kezdetekor, majd hat hónappal később. Az eredmények hasonlóan megdöbbentőnek bizonyultak, hiszen a szabványos olvasási tesztek átlagosan kétévnyi gyarapodást mutattak a megértés és a szókincs terén. Ráadásul, bár ez az elvárt fejlődés négyszerese, a teljesítményt különösen figyelemreméltóvá teszi az a tény, hogy nem folyt egyéni korrepetálás.

Dél‑Afrikában egy hátrányos helyzetű diákokat tanító középiskolai osztályban, ahol a diákok L. Ron Hubbard oktatási módszereit használták, az eredmények ugyanilyen figyelemreméltóak voltak. A tanév végén ezek a tanulók 91%‑ban sikeresen tették le az Oktatásügyi Minisztérium vizsgáit. Eközben egy olyan kontrollcsoport, amely nem használt tanulási technológiát, ugyanezen a vizsgán kiábrándító 27%‑os arányban felelt meg.

Mexikó Puebla államában a rendszeresen kudarcot valló tanulóknak tartottak egy öthetes tanfolyamot a Tanulási Technológia alkalmazásáról. Rögtön ezután a tesztértékek a nemzeti átlag háromszorosára emelkedtek, és az oktatási miniszter az egész államra kiterjedő tanulásitechnológia‑programot vezetett be, sőt egy tanárképző akadémiát is létrehozott az Oktatási Minisztériumon belül.

Los Angeles egyik oktatási szempontból kritikus helyzetben lévő belvárosi közösségében, Comptonban, L. Ron Hubbard Tanulási Technológiája ugyanilyen átfogó változásokat eredményezett: mindössze 20‑40 órás részidős tanulással két teljes iskolai évnek megfelelő fejlődést értek el, és mindezt önfejű és szinte teljesen írástudatlan bandatagok között.

L. Ron Hubbard kimondott célja olyan szakértelem elérése volt a nyelv használata terén, hogy a tanulók képesek legyenek tisztán és világosan átadni a gondolataikat. Mondanunk sem kell – és ez tragikus jelenség –, túl gyakori, hogy mindennek pont az ellenkezője valósul meg, aminek eredményeként egész nemzedékek nélkülözik a nyomtatott oldalak, illetve a szavak valódi hatalmának megértését. De L. Ron Hubbard hagyatékát nézve, valóban van remény, amit az alábbi szenvedélyes kijelentése is bizonyít: Tegyük képessé a fiatalokat arra, hogy egy életen keresztül élvezhessék a tanulás örömét és az írott szó szeretetét. 

L. Ron Hubbard oktatásra adott megoldásainak teljes leírása az L. Ron Hubbard sorozat
Humanitárius – Írástudóság, oktatás és civilizáció című kiadványában található meg.

Az Alkalmazott Oktatástan Nemzetközi Képzési Központja a Missouri állambeli Spanish Lake-ben: a Tanulási Technológiát alkalmazó világméretű mozgalom központjaként ez az a hely, ahol az oktatás minden területéről érkező vezető pedagógusok elsajátítják L. Ron Hubbard a tanulás és az írástudóság fejlesztésére kidolgozott eszközeit. Ezek a pedagógusok azután saját kollégáikat is kiképezik ezeknek az eszközöknek a használatára, ily módon milliók váltják valóra L. Ron Hubbard álmát „a nyugati oktatási rendszer hanyatlásának megállításáról”.