A Scientology összefoglalása tudósok számára
L. Ron Hubbard írása
(folytatás)

A Scientologyt megelőzően nem volt olyan terület, ahol tiszta tudományos kutatás folyhatott volna a humán tudományok területén. A matematikán és a természettudományokon kívül nem volt olyan egyetemi tárgy, amelyben a tudományos megközelítés szerepet kapott volna. A filozófia irodalma érdekes, és értelmes rendszerbe lehet szervezni, de csak akkor, ha nem azt a tekintélyen alapuló megközelítést alkalmazzuk, amellyel felkínálják. Egyszer lemondtam egy doktori címről, tiltakozásul ez ellen a légkör ellen.

A tekintélyelvűség, a szakma védelme és a dogma olyannyira ködössé teszi a humán tudományokat, hogy a kutatásukhoz rendkívüli eltökéltség szükséges. Az egyéni kutatóra mért csapásokat kutatási alapokból pénzelik. E kutatási alapokat profitnak tekintik, és nem a siker elérésére törekedve osztják ki, ráadásul olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek megfelelő tudományos alapokkal, hogy magukévá tegyék a tudomány etikáját vagy módszertanát.

A tekintélyelvűség, a szakma védelme és a dogma olyannyira ködössé teszi a humán tudományokat, hogy a kutatásukhoz rendkívüli eltökéltség szükséges.                   

Ha a legtöbb igazi tudós megpróbálja óvni, javítani, illetve védelmezni az életet, akkor itt az ideje, hogy figyelmet fordítsanak a humán tudományok területére.

Ez a terület eddig teljesen szervezetlen volt. Nem volt lehetőség a tényleges adatok publikálására, megvitatására vagy cseréjére anélkül, hogy ne ütköztünk volna a túlpénzelt kutatási érdekcsoportok vonalaiba, amelyek azt mondták nekem egy személyiséggörbe javulásával kapcsolatban: „Ha a mi folyóiratunkban jelentetné ezt meg, az forradalmasítaná a pszichológiát.” „Rendben, jelentesse meg!” „Ó, azt nem tehetjük. A Kongresszustól pénzt kapunk azért, hogy kutassuk ezt a területet.”

Ez tehát a története annak, hogy hogyan kellett kifejlődnie a Scientologynak, és néhány ok, amiért úgy jelentettük meg, ahogy, és amiért olyan, amilyen.

Nem jelent meg folyóiratokban, nem volt társaságunk, nem voltak más kapcsolataink – ezek jelentették a kockázatot. A humán tudományok között egyedülálló módon a Scientology számos területen egyöntetűen előre jelezhető eredményeket ér el.

Ahogy az űrprogramok egyik vezetője elmondta, ma már több száz emberük ismeri és használja. Időről időre előfordul, hogy valaki új felfedezésként megjelenteti egyes (korábbi) részeit.

Az Embernek szüksége van erre a tárgyra. A háborúkkal, a környezetszennyezéssel és a természettudományok növekvő fölényével sújtott Embernek szüksége van a humán tudományok megértésére, anélkül hogy azokat a kapzsiság, a szakma védelme és a tekintélyelvű, de nem tesztelt értelmetlenségek eltorzítanák.

Az Ember szellemi lény, nem növény vagy állat. És ez tudományosan igazolható.

A Scientology adataihoz tudományos módszertannal jutottunk, és kiállja e módszertan próbáját. Az életre vonatkozó, működőképes rendszert tartalmaz.

Még nem kezdődött el a széles körű alkalmazása egyetlen olyan területen sem, ahol a humán tudományok vesztésre állnak. Valószínűleg jól alkalmazható a biológiában. Esetleg megvilágíthat néhány dolgot a fizikában és a kémiában.

Az adatokat nagyon kemény munkával szereztük meg. Egész kormányok vetették rám magukat, hogy megállítsanak ebben. Nem túlzok. Nagy szégyen és valószínűleg nagy veszteség lenne a tudás területén, ha e tárgyat nem vizsgálnák meg a humán tudományok és a természettudományok más területeiről. Mindeddig ez egy magányos út volt.