L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Oktatás

L. Ron Hubbard már 1950-ben figyelmeztetett, hogy az oktatás minőségének bármilyen romlása az egész élet minőségére negatív hatással lesz. Közelebbről meghatározva és még találóbban: „Az oktatással kapcsolatos problémák tekintetében bármely társadalomnak célja és érdeke a képességek, a kezdeményezőkészség, a műveltségi szint, és mindezekkel együtt az adott társadalom túlélési szintjének emelése. Amikor egy társadalom ezek bármelyikéről is megfeledkezik, önmagát teszi tönkre saját oktatási eszközeivel.”

Évtizedekkel később L. Ron Hubbard észrevételei ijesztően pontosnak bizonyultak, és hacsak oktatási rendszerünk hanyatlása meg nem áll, sok intézményünk tovább folytatódó szétesése elkerülhetetlennek mutatkozhat. 

Hogy csak néhány zavaró tényre hivatkozzunk: a diákok mintegy 45%-a úgy hagyja el a középiskolát illetve úgy érettségizik le, hogy nincs birtokában azoknak az írási és olvasási ismereteknek, melyeket a mindennapi élet megkövetel. Az amerikai középiskolások körében – a szegényebb régiókban – a lemorzsolódási mutató megközelítőleg 30% és 50% között mozog; egy tanári szervezet elnöke szerint az összes új tanár között 50%-ot is elér azoknak az aránya, akik az első öt éven belül elhagyják pályájukat; az amerikai diákok SAT (egyetemi felvételi vizsgaként szolgáló Scholastic Aptitude Test) tesztjeinek pontszámai tetemesen lecsökkentek azokhoz az értékekhez viszonyítva, melyeket az 1970-es évek elejének diákjai értek el. 

Szerte a nyugati világ más helyein a tények alig biztatóbbak. Egy angol kormányjelentés szerint az angliai munkavállalók egyharmada képtelen összeadni egy tipikus ebéd menüárait. Sőt mi több, a brit lakosság körében öt tanulóból egy nem tudta helyesen megjelölni Nagy-Britannia helyét egy világtérképen. 

Mindent összevetve, ezek a lehangoló számok fejeződnek ki egy olyan nyomasztó gazdasági képben is, melyben az üzleti vállalkozások elveszett termelésre és újraképzésre fordított költségei ma már túl vannak az évi 240 milliárd dolláros vonalon. És ha számításba vesszük az analfabetizmus és a bűnözés közötti komor összefüggést, a világszerte zajló oktatás kudarcai egyszer csak elmondhatatlanul sivárnak tűnnek.

A tanulási technológia

Az Alkalmazott Oktatástan Nemzetközi Szervezete a világon mindenhová eljuttatja L. Ron Hubbard tanulási technológiáját.

Egy oktatási válság felé haladva történt, hogy L. Ron Hubbard előállt tanulási módszereivel. Vagy négy évtizedes oktatói tapasztalatából merítve, ezek a módszerek jelentik egy tárgy hatékony elsajátításának tényleges akadályaira vonatkozó első átfogó megértést. L. Ron Hubbard a továbbiakban kifejlesztett egy pontos technológiát ezeknek az akadályoknak a leküzdésére, és így arra, hogy hogyan tanuljunk meg valamit, és hogyan alkalmazzunk bármely tudásanyagot.

Összességében az e téren nyújtott közreműködése, amely Tanulási Technológia néven ismeretes, megadja az első teljesen működőképes megközelítést a diákok arra történő oktatásában, hogy hogyan kell valamit megtanulni. Módszereket ajánl az anyag elsajátításában előforduló minden nehézség felismerésére és megoldására, beleértve azt a korábban el nem ismert akadályt, amely végső soron alapját képezi minden abbéli sikertelenségnek, hogy valamilyen adott tanulmányokat folytassunk. Röviden tehát ez a Tanulási Technológia bárkinek segít bármit megtanulni, és bebizonyítottan egyöntetű, egységes eredményt ért el, akárhol is alkalmazták. Mivel mindenki számára közös alapokon nyugszik, felülemelkedik a gazdasági, kulturális vagy faji határokon, és használható mindenki számára, életkortól függetlenül. Valójában az e tárgyban megjelent három meghatározó tankönyv A tanulás alapvető kézikönyve, a Tanulási jártasság az élethez és a Hogyan tanuld meg? lényegileg abban különbözik egymástól, ahogyan az anyagot kezelik. Az első a tizenéves és az afölötti korosztályt célozza meg, míg a második fiatalabb olvasóközönségnek készült, a harmadik pedig a tanulás technológiájának alapját nyújtja a nyolc és tizenkét év közötti gyerekek számára. Lényegében L. Ron Hubbard tanulási technikáiról bizonyítást nyert, hogy az általános iskolákban, valamint a multinacionális vállalatok vezetői irodáiban egyformán hatékonyan hasznosíthatók.

A Spanish Lake-i oklevélátadókon gyakorta tíznél is több ország befolyásos pedagógusai kapnak diplomát a tanulási technológia képesített specialistáiként.
A közösség javát szolgáló Applied Scholastics International nevű nonprofit testület erőfeszítéseinek köszönhetően – amely testület világszerte az oktatás jobbításának szenteli magát – az L. Ron Hubbard Tanulási Technológiát öt kontinens 74 országában alkalmazzák napjainkban. Eddig több mint 28 millió ember vett részt szerte a világon a mintegy 900 Applied Scholastics írás-olvasási és oktatási programban.