L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Művészetfilozófus

Tapasztalt szakemberek használják L. Ron Hubbard könyvét, amely meghatározó mű magának a művészetnek és a művészet rendszerezésének témájában.


Mint ahogy lehetetlen lenne elképzelni L. Ron Hubbardot, az embert anélkül, hogy figyelembe vennénk őt, mint művészt, ugyanúgy nem remélhetjük, hogy helyesen ítéljük meg hozzájárulását a művészetek terén, ha nem tekintjük át filozófiai műveit ebben a témában. Bár az ezzel az anyaggal foglalkozó legkorábbi feljegyzései 1943-ból származnak, a művészettel filozófiai értelemben foglalkozó első írásai 1951-ben készültek. Röviden, azzal az elméleti felvetéssel élt, hogy valahol a hétköznapi gondolkodás szintje fölött létezik az, amit ő esztétikus elmének nevezett. Ez szellemi tevékenységeinknek az a szintje, amely a „művészet és teremtés nem pontosan meghatározott területével foglalkozik”. Mindenesetre L. Ron Hubbard kijelentette: „Amíg valaki meg nem határozza, mi a művészet, addig nem valószínű, hogy a világ jobban tudatára ébred.”

Irányadó példaként annak a Francis Baconnek a munkáját idézte, akit általában úgy tartanak számon, mint a rendszerbe foglalás koncepciójának első kifejlesztőjét. E szerint bármely tárgy szisztematikusan elrendezhető, saját szabályai szerint. És ennek a hagyománynak az értelmében közelítette meg ezt követően L. Ron Hubbard a művészetet mint egészet.

Első publikált feljegyzései felfedezéseiről 1965. augusztus 30-án jelentek meg. Egy bevezető jegyzetében megismétli, hogy „az emberi törekvések közül a művészet az, aminek a törvényeit legkevésbé fektették le, és amit a leginkább félreértenek”, míg az a régi keletű kérdés, hogy „Mi a művészet?”, még soha nem lett kielégítően megválaszolva. Aztán, bár jegyzeteiről úgy nyilatkozott, hogy azok még hevenyészett formában vannak, ennek ellenére annak a tevékenységi területnek az alapjaival folytatta, amelyet művészetként ismerünk, a következőképpen határozva meg azt: „A MŰVÉSZET szó A KOMMUNIKÁCIÓ MINŐSÉGÉT foglalja össze.”

És ezzel, mint meghatározó építőkővel az ezt követő hónapok és évek során továbblépett az egész tárgy rendszerbe foglalása irányába, beleértve ebbe a művészi megjelenítés, a művészi összkép, az üzenet, a ritmus, a szín, a felszerelés és sok más olyan dolog leírását, ami L. Ron Hubbard Művészet című könyvében jelent meg.

Napjainkban ez a mű műfajának legnagyobb hatású írása, amelyre tapasztalt szakemberek ezrei támaszkodnak rendszeresen, és további ezrek hasznosítják a benne foglaltakat, hogy elindítsák saját pályájukat. Ez a könyv lett az alapja az Alapvető Hubbard művészeti tanfolyamnak is, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítse a hallgatókat a könyvben leírt alapelvek alkalmazásában. Hasonlóképpen felhasználják a Jövő Írói verseny L. Ron Hubbard íróműhelyeiben is.