L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Hubbard
College-ok

A szakemberek a menedzsment minden területén alkalmazható tudást és szakértelmet igyekeznek elsajátítani, és a Hubbard College of Administration szervezeteiben saját tempójukban végezhetik a képzési programokat.
Annak fényében, amit L. Ron Hubbardnak az adminisztráció területén elért áttörései képviselnek, megadva a természeti szabályokat, amelyek szerint a csoportok ténylegesen működnek, elkerülhetetlen volt, hogy az adminisztrációval kapcsolatos felfedezései iránt nagy kereslet mutatkozzon általában az iparban, és más területeken is. A kereslet kielégítése céljából L. Ron Hubbard mindenekelőtt írt két könyvet a dolgozók számára: a Hogyan éljek vezető létemre? haladó szintű alapelveket ad meg a hatékonyság növelésére, A munka problémái pedig az olyan, munkából fakadó bajokra kínál technikákat, mint a stressz és a kimerültség. Mint minden más, amit L. Ron Hubbard ezen a területen nyújtott, ezek a művek sem az üzleti élet iránti különös érdeklődését tanúsították, hanem azon törekvését, hogy az élet alapvető igazságait mások előtt ismertté tegye – és mivel a munka olyan nagy részét teszi ki az ember életének, az ezen a téren tett erőfeszítései nagyon is szükségesek voltak. Ahogy egyre jobban híre ment mindannak, amit L. Ron Hubbard általános adminisztrációval kapcsolatos munkái tartalmaznak, elkezdődött az első Hubbard Adminisztrációs Főiskolák (Hubbard College of Administration) létrehozása.

Ezek az intézmények kifejezetten L. Ron Hubbard felfedezéseit hasznosították a területen dolgozó szakemberek azon képességének növelésére, hogy egy csoport, vállalat vagy szervezet adminisztrációjával, illetve vezetésével járó kihívásokat kezelni tudják. Az öt kontinensen megtalálható College-ok L. Ron Hubbard adminisztrációs módszereinek tárgyában biztosítanak képzést üzletemberek számára az összes ágazatból: nehézipar, szolgáltató ipar, szórakoztatóipar, kommunikáció, egészségügy és az összes elképzelhető szakma.

Külön érdeklődésre tarthat számot L. Ron Hubbard adminisztrációs módszereinek alkalmazása a korábbi szocialista országokban, ahol az ipar privatizációja teljesen új szervezési filozófiát kívánt meg. Oroszországban Moszkvában találunk egy Hubbard College of Administrationt, amely elhintette L. Ron Hubbard adminisztratív eszközeinek magvait az egész gazdasági infrastruktúrában.

Világszerte számos Hubbard College of Administration működik, ahol összesen több mint 175 000 ember tanulta már meg alkalmazni L. Ron Hubbard adminisztrációs technológiáját. Íme ezek közül kettő.
Ugyanilyen privatizációs folyamatok közepette, a magyar irányítási szakemberek szintén L. Ron Hubbard szervezéssel kapcsolatos irányelveihez fordultak, és létrehoztak egy Hubbard College-ot Budapesten. Bár teljesen más gazdasági légkör jellemzi az országot, Kolumbia számos szövetségi alkalmazottja Hubbard College képzésben vesz részt, csak úgy, mint Texas állami és megyei alkalmazottai.

A recesszió, az infláció, a csökkenő termelékenység, az adósságok, a sztrájkok, a munkanélküliség, a szegénység és a nélkülözés – a gazdasági hanyatlás túlságosan is jól ismert tünetei – valójában csupán egy sokkal mélyebb problémának, a megfelelő adminisztratív módszerek bénító hiányának jelei. Ha napjaink cégei és kormányzatai hozzáértő módon tudnák alkalmazni az alapvető szervezeti és adminisztrációs elveket, működőképes megoldásokat léptetnének életbe a kialakult gazdasági káosz elhárítására. L. Ron Hubbard adminisztrációs technológiájának pont ez a szerepe: olyan eszközöket biztosítani, amelyek segítségével a cégek virágozhatnak, a kormányok bölcsen kormányozhatnak, az emberek megszabadulhatnak a gazdasági kényszertől, és – röviden összefoglalva – újjáéledhetnek a bukott álmok.