L. Ron Hubbard
Cikkek és esszék

L. Ron Hubbard cikkeiből adunk közre itt egy válogatást, amelyekben részletesen beszámol a filozófiájáról, valamint a Dianetika és Szcientológia megalapításához vezető utazásáról.

Bevezetésképpen először is határozzuk meg oly módon a filozófiát, ahogy L. Ron Hubbard tette: a bölcsesség szeretete vagy a bölcsességre törekvés, ami hagyományosan magában foglalja az igazság keresésének minden nagy törekvését; és tekintsük a munkáját úgy, mint ami a legrégibb filozófiai hagyományt követi, amely visszanyúlik a vallásos gondolkodás hajnaláig.

 


 

Filozófiám
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

L. Ron Hubbard 1965 tavaszán született „Filozófiám” című írását úgy tekinthetjük, mint az ő meghatározó nyilatkozatát saját filozófiai álláspontjáról.

A filozófia tárgya igen ősi. A szó jelentése: „A bölcsesség, illetve a dolgok és okaik ismeretének szeretete, tanulmányozása és keresése, legyenek azok elméletiek vagy gyakorlatiak.”

Minden, amit a tudományról vagy a vallásról tudunk, a filozófiából ered...

Elolvasom...


 

A Szcientológia összefoglalása tudósok számára
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

Az 1969 januárjában írott „A Szcientológia összefoglalása tudósok számára” nemcsak a humán tudományok területén alkalmazott tudományos kutatás nehézségeibe nyújt betekintést, hanem arról is beszámol, hogy L. Ron Hubbard hogyan kerekedett felül ezeken a Szcientológia kifejlesztése során.

Amikor ezt írom (1969-ben), már nagyjából harmincnyolc éve folytatom az élettel és a humán tudományokkal kapcsolatos alapkutatásokat...

Elolvasom...


 

A filozófia győzelme 2000 év múltán
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

L. Ron Hubbard „A filozófia győzelme 2000 év után” című írásának 1966-os kísérőjeként írt „A Szcientológia válaszai” a szabadságnak olyan távlatait mutatja be, amely meghaladja mindazt, amit a régi filozófusok elképzelhetőnek tartottak volna. 1966. február végén írta azok elismeréseként, akikre a Dianetika és Szcientológia jogos előfutáraiként tekintett, egészen pontosan a görög filozófusokra: Arisztotelészre, Szókratészre, Platónra és Eukleidészre.

A filozófia nem halt meg az ókori Görögországgal.

Azoknak az időknek a természetfilozófiájából jött létre a tudomány.

Elolvasom...

 


 

A Szcientológia válaszai
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

„A Szcientológia válaszai” című írást L. Ron Hubbard 1966-ban „A filozófia győzelme 2000 év múltán” kísérőjeként írta, és ebben a műben a szabadság olyan távlatait mutatja be, amelyek messze túlmutatnak mindazon, amit a régi filozófusok elképzelhetőnek tartottak.

Az ember nagyon sok kérdést tett fel önmagáról.

Olyan kérdéseket, mint: „Ki vagyok én?” „Honnan jövök?” „Mi a halál?” „Van-e élet a halál után?”

Elolvasom...


 

Mi a nagyság?
L. RON HUBBARD ÍRÁSA

Konfliktus vagy tolerancia, együttműködés vagy szembenállás, szeretet vagy gyűlölet – ezek a kérdések merülnek fel a mindennapi életben és a nemzetközi ügyekben. Ebben az 1966 tavaszán írt cikkében L. Ron Hubbard a következő kérdéssel foglalkozott: Amikor az ember gyűlölettel kerül szembe, mi a megoldás arra, hogy boldog legyen?

Az ember számára az a legnehezebb feladat, hogy továbbra is szeresse embertársait mindazon okok ellenére, amelyek miatt nem kellene.

A józanság és a nagyság igazi jele pedig az, ha továbbra is így tesz...

Elolvasom...