L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Az út
a boldogsághoz

Az Út a Boldogsághoz Alapítvány Nemzetközi Szervezetének házon belüli nyomdája lehetővé teszi személyre szabott borítók készítését, amelyek által magánszemélyek, vállalkozások és hivatalos szervek saját üzenetükként terjeszthetik Az út a boldogsághoz üzenetét.
Minden kultúra minden korban egyféle erkölcsi kódexre támaszkodik, hogy olyan viselkedési útmutatót adjon, amely társadalmi harmóniára és túlélésre vezet. Bár ezeknek a valaha volt erkölcsi kódexeknek nagy része a kései huszadik század számára nem tűnik különösebben érvényesnek, amikor megírták őket, teljes mértékben azok voltak. Segítettek biztosítani a család, a csoport és a nemzet fennmaradását. Olyan eszközöket nyújtottak, amellyel az emberek fenntartották az olyan alaptéziseket, mint a becsület és a kölcsönös bizalom. Röviden tehát, a erkölcsi kódex megadta a legfőbb alapelveket, amelyek révén az emberek békében, gyarapodásban és harmóniában tudtak élni egymással.

Ám az 1980-as évek elejére – mint ahogy L. Ron Hubbard nyersen megfogalmazta – a világ egy valóságos dzsungellé változott. Ennek a jelei mindenütt ott voltak. „A kapzsiság a jó!” – szólt a kor népszerű aforizmája, miközben tőzsdemanipuláció és csalás révén szennyes vagyonokat teremtettek meg. Ha a művészetek és a szórakoztatóipar bármit is tükröznek, akkor a nyolcvanas évek őszintén ijesztő korszak kezdetét jelzik, ahol a mindennapi erőszak általános. Aztán pedig ki tudná elfelejteni az 1980-as évek szegénynegyedeiben dúló erőszakot, amikor
13-14 éves gyerekek gyilkolták egymást mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül.

Erre az erkölcsileg kifosztott színtérre való tekintettel állt elő L. Ron Hubbard Út a boldogsághoz című könyvével 1981-ben. Megközelítésmódjára jellemző, hogy történelmi és kulturális szempontból egyaránt széleskörű. Ahogy minden régi kultúra megkövetelt egy erkölcsi kódexet azért, hogy szerkezetét ezáltal fenntartsa, ez alól a miénk sem kivétel – mondta L. Ron Hubbard. Az összetört régi értékek helyébe nem léptek még újak, de az elmúlt korok vallásos kódexei olyan hitet követeltek meg, amelyre sokan már nem voltak képesek. Nem voltak továbbá megbízhatóbbak azok az elméletek sem, amelyek szerint a gyerekek természettől fogva felvesznek egy erkölcsi beállítottságot – vonta le L. Ron Hubbard a következtetést. Így aztán megírta az Út a boldogsághoz című könyvet. 

A mű egyedülálló, hiszen az egyetlen olyan erkölcsi kódex, amely gyakorlatias, csúcstechnológiájú és végtelenül cinikus társadalmunkat célozza meg. Ez az első az ilyen jellegű művek közül, amely teljesen a józan ész elvén alapul, és teljes mértékben nem vallásos jellegű. Nem másra, mint csupán az olvasó józan eszére apellál, és úgy van felépítve, hogy az olvasónak ténylegesen segítsen mindennapi életében alkalmazni a 21 törvényt. A nemzeti, politikai, faji, vallási vagy egyéb különbségek ellenére mindannyiunknak mint egyéneknek kell boldogulnunk az életben. És ez az út, amint Az út a boldogsághoz tanítja, jobbá tehető, ha a könyv törvényeit ismerjük és követjük.

Az élet egy erkölcstelen társadalomban több mint nehéz lehet, különösképpen ha még a legalapvetőbb emberi értékek is nevetség tárgyává válnak. Hogy szembeszálljon a hasonlóképpen hanyatló erkölcsi tendenciákkal, L. Ron Hubbard Út a boldogsághoz című könyve huszonegy különálló elvet tartalmaz – mindegyik egy-egy olyan életvezetési szabály, amely mindenki számára fontos ebben a földgolyónyi faluban. Valóban, a könyvecske több mint 100 millió példánya 170 országban, 96 nyelven van jelenleg szűnni nem akaró forgalomban. Ez idáig a mű tizenhat kongresszusi elismerésben részesült az Egyesült Államokban, a rendőrség, a polgárjogi vezetők, az üzletemberek és oktatók pedig lelkesen támogatják. Ez alkotta az alapját a rendkívüli módon sikeres „Mutass jó példát!” és a „Szabadítsuk meg az iskolákat a kábítószertől!” elnevezésű kampányoknak. Ezekben több mint 12 millió amerikai diák, valamint szülők és tanárok vettek részt, több mint 12 ezer általános és középiskolából. A kampányok pedig egymás után több mint 150 kormányzó és törvényhozó jóváhagyását kapták meg az állami alkohol- és kábítószer-ellenes programok vezetőinek jóváhagyásával egyetemben, valamint sok száz egyesült államokbeli közösség oktatási minisztériumától.