L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Humanitárius

A századunkban elért műszaki-technikai eredmények egész sorának dacára – ide tartoznak az orvosi, szállítási, a nukleáris energia és az elektronikus kommunikáció terén elért vívmányok – súlyos problémákkal küszködő társadalomban élünk. A kábítószer, a bűnözés és a romló erkölcsök háromszoros nyomása alatt világunk nagy része valósággal „szemétdombbá” vált. Becslések szerint például a marihuána Amerika legjövedelmezőbb növénye lett, míg az illegális kábítószer-kereskedelemből származó összjövedelem hozzávetőleg 500 milliárd dollár. Hozzáadva ezekhez a számadatokhoz még további 712 milliárd dollárt, amelyeket orvosi és pszichiátriai gyógyszerekre költöttek, végül is szembe kell néznünk a világválsággal, amely szerint ezt az arányt tekintve földünk lakossága több pénzt költ gyógyszerekre és kábítószerekre, mint amennyi árut és szolgáltatást létrehoz a legtöbb ország.

A tisztességtelen úton szerzett jövedelem csupán egy mérőszáma a kábítószer-függőség által szedett vámnak. Egy másik, a bűnözés és a kábítószerek kapcsolata. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma tanulmányai szerint az erőszakos bűncselekményekért letartóztatott emberek 50%-ánál a tesztek során kimutatható, hogy kábítószert szed, és ez 1,4 millió erőszakos cselekedetre fordítható le... az emberi szenvedés pedig ki sem számolható.

Elképzelhető, hogy mind a kábítószeres erőszak, mind a bűnözés hátterében az áll, amit „posztmodern erkölcsi krízisnek” nevezünk. A tények itt is zavarba ejtők: a házasságok több mint 40%-a válással végződik, az amerikai ifjúság másik 40%-a készségesen bevallja, hogy hajlandó lenne nyereségvágyból hazudni, míg 64% beismeri, hogy csal a vizsgákon. A kép még ennél is gyászosabb, ha a kibertérben elkövetett bűncselekményeket nézzük. Ugyanis az összes webkeresés 25%-a pornografikus természetű és az összes használt szoftver 60%-a illegálisan másolt. Ezek után nem meglepő dolog, hogy a betörés, a sikkasztás és a lopás sok egyéb fajtája végül veszélyes méreteket öltött. Az összes amerikai körülbelül 76%-a ezt a korszakot „Az erkölcsi és szellemi hanyatlás korának” titulálta.

Már az 1950-es években megérezvén, merre tart a világ, L. Ron Hubbard elkezdte megkeresni azokat az eszközöket, amelyekkel, mint ahogy írta: „az ember visszanyerhet némi boldogságot, némi őszinteséget, némi szeretetet és kedvességet abból, amivel teremtetett”.