L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

A Híd a
teljes szabadsághoz

A Szcientológiában a szellemi fejlődés teljes útját a Szcientológia Híd vázolja fel. Bemutatja az auditálás és a képzés pontos lépéseit, amelyeken az embernek végig kell haladnia ahhoz, hogy veleszületett teljesítőképességét kiteljesíthesse. Mivel a Híd fokozatos elrendezésben kerül bemutatásra, a fejlődés rendezett jellegű, és előre megjósolható. Ha az alapkoncepció ősi is – az út, amely a tudatlanság szakadéka felett egy magasabb szintre ível át –, amit a Híd mutat be, teljesen új: nem önkényes lépéssorozat, hanem a legműködőképesebb eszköz annak a helyreállításához, amit L. Ron Hubbard úgy ír le, mint a saját „mindörökre halhatatlan, elévülhetetlen énünk”.

Hacsak nem történik óriási változás abban, ahogy az emberi civilizáció manapság botladozik előre, az emberiség nem lesz itt túl hosszú ideig... – L. Ron Hubbard

A Szcientológia gyakorlatának fontos része L. Ron Hubbard műveinek tanulmányozása, amelyek részletezik az Ember szellemi természetét és az élet lényeges alapelveit. A Szcientológia filozófia nemcsak az ember legmagasabb szellemi törekvéseihez vezető utat képviseli, hanem a közvetlen létezése, családja, karrierje és közössége szempontjából is jelentős. Ez a tény döntő jelentőséggel bír a Szcientológia filozófia megértésében, és voltaképpen a Szcientológia központi kérdése: nem egy tan, hanem az emberi szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, más életekkel és azzal az univerzummal kapcsolatban, amelyben élünk. L. Ron Hubbard munkája ebben a tekintetben mindent felölel. „Hacsak nem következik be egy hatalmas méretű változás abban, ahogy napjaink emberi civilizációja botladozik”, jelentette ki L. Ron Hubbard az 1960-as évek közepén, „nem sokáig fog fennmaradni az emberiség...” Mert ennek a hanyatlásnak a jeleként idézi a politikai zavargást, társadalmi romlást, erőszakot, rasszizmust, írástudatlanságot és a drogokat. Válaszként L. Ron Hubbard utolsó éveinek nagy részét e problémáknak szentelte. Az 1970-es évek elejére érve élete csakugyan közvetlenül a huszadik század végére jellemző kulturális válság megoldásának keresésében rajzolható fel.

Azt, hogy végtére is sikeres volt, mi sem bizonyítja jobban, mint a Dianetika és a Szcientológia valóban fenomenális növekedése: napjainkban 165 országban több mint 8 500 olyan szervezet működik, ahol alkalmazzák a Dianetika és a Szcientológia különböző technológiáit. Ezt bizonyítja mindaz a rengeteg elismerés, amit L. Ron Hubbard munkássága kapott: a különböző országos és nemzetközi testületektől érkező elismerések és nyilatkozatok szó szerint kötetekre rúgnak. Ez a világszintű hatásának puszta mértékéből adódik: mintegy 200 millió filozófiai munkáját olvassák gyakorlatilag a Föld valamennyi országában, így a történelem során egyetlen filozófus sem ért el ilyen népszerűséget. Másfelől ezt igazolja mindaz, ami ezeken az oldalakon olvasható, beleértve azt a tőle elválaszthatatlan tényt is, hogy a Szcientológia alapvető igazságai közül ma oly sok képezi részét a társadalom szövetének. De a legjobb bizonyíték erre L. Ron Hubbard
következő szavainak folyamatos beteljesedése:

„Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.”