L. RON HUBBARD | ÉLETRAJZI BEMUTATÓ

Adminisztrációs
technológiák

L. Ron Hubbard adminisztrációval kapcsolatos felfedezéseinek középpontjában a szervezési tábla (angolul: Organizing Board, vagy általánosabban ismert formájában az „Org Board”) áll. Az 1965-ben kifejlesztett szervezési tábla a szervezés grafikusan felvázolt rendszere, amely az összes olyan funkciót ábrázolja, amely egy csoport sikeres működéséhez szükséges. Valójában a szervezési tábla tulajdonképpen az ideális szervezeti sémát írja le bármely tevékenységre vonatkozóan.

Ez a séma mind a csoportos, mind az egyéni tevékenységeket hét alapvető osztályra bontva ábrázolja. Ezek az osztályok egymás után bemutatnak minden olyan feladatot, posztot és tevékenységet, amely az összehangolt működéshez szükséges. A szervezési tábla osztályai az úgynevezett „termelési ciklusnak” megfelelően kerülnek bemutatásra, egymás után, az elsőtől a hetedikig. Ez a sorrend egyébként egyáltalán nem önkényes. L. Ron Hubbard a termelési ciklus fogalma alatt nem a futószalagot vagy az emberekből álló gépezetet érti, amelyből az üzleti életben a szervezeti séma áll, hanem azokat a meghatározott tevékenységeket, amelyeket minden termelési folyamat, legyen az egyéni vagy csoportos, természetszerűleg követ. Tehát aki bármit is meg akar valósítani, annak végre kell hajtania ezt a hét alapvető lépést. Ebből a szempontból a szervezési tábla nem egyszerűen az ideális, hanem tulajdonképpen az egyetlen módszer a sikeres szervezéshez.

Miután meghatározta az ideális szervezeti formát, L. Ron Hubbard következő lépésként megadta azokat a konkrét adminisztrációs irányelveket, amelyek alapján ez a szervezeti forma működik. Ezeket az adminisztrációs irányelveket egy többkötetes sorozat tartalmazza, amely Szervezeti ügyvezetői tanfolyam (Organizational Executive Course, rövidítve OEC) címen ismert. Ezek az OEC-kötetek egy szervezet működésének minden részéhez megadják az elméletet és a részletes adatokat – a dolgozók felvételétől azok etikus viselkedéséig, a reklámtól a minőség-ellenőrzésig stb. Valójában a szervezési tábla minden egyes osztályának megfelel egy kötet, amely bemutatja annak az osztálynak a pontos működését és funkcióit. Ehhez hasonlóan a Menedzsmentsorozat néven ismert kiegészítő kötetekben L. Ron Hubbard megad minden olyan tudnivalót, amelyre egy vezetőnek szüksége van egy szervezet irányításának témakörében, például, hogy hogyan szervezzünk, hogyan legyünk vezetők, hogyan alapozzuk meg és kezeljük a személyzetet, sőt az anyag még a PR művészetét is tárgyalja. Tehát, az OEC-kötetek azokat az irányelveket adják meg, amelyekkel egy szervezetet működtethetünk, a Menedzsmentsorozat pedig azokat, amelyekkel szervezeteket irányíthatunk.

Az ezekben az irányelvekben fellelhető alapelvek között találjuk a kulcsfontosságú Létezési állapotokat, amelyeket L. Ron Hubbard úgy határozott meg, mint valami sikerességének, illetve túlélésének fokozatait. Az alapkoncepciót az ügyes igazgatási szakember, aki erre „vállalati egészségként” hivatkozik, homályosan ugyan, de ismeri. Azonban míg a vállalati egészség fogalma csak két állapotot ismer – jót vagy rosszat –, és nem nyújt pontos eszközöket ennek az egészségnek a javítására, L. Ron Hubbard sokkal többet kínál. L. Ron Hubbard ugyanis elemezte a túlélés különböző fokozatait – a nemlétezés állapotától a veszélyen, a válságon, majd a normális működésen át a bőség és végül a hatalom állapotáig. Ezenkívül világosan kifejtette azokat a szükséges formulákat, illetve lépéseket, amelyeket meg kell tennünk bármely állapot javítása érdekében. Azaz egyszerűen a felvázolt lépések megtételével, az ember minden egyes állapoton áthaladva egy következő állapotba emelkedik, míg végül a szervezet már valóban sikeresen működik. 

Az ember működési állapotára vonatkozó mindenféle találgatás kiküszöbölése érdekében L. Ron Hubbard ezután kidolgozta azokat a módszereket, amelyekkel a szervezet egészsége statisztikák révén nyomon követhető. L. Ron Hubbard meghatározása szerint a statisztika nem más, mint egy szám vagy mennyiség összevetve ugyanannak a dolognak egy korábbi számával vagy mennyiségével. Így tehát, a statisztika az elvégzett munka mennyiségét vagy értékét írja le, és minden termelésnek vagy tevékenységnek, akár szervezeti, akár egyéni, az egyedüli megbízható mérőeszköze. Adminisztratív értelemben tehát a statisztika szolgáltatja a szervezet egészségének mércéjét, L. Ron Hubbard létezési állapotai pedig az egészségi állapot javításának eszközeit. Ezeknek az eszközöknek a megfelelő alkalmazása lehetővé teszi a problémás területek pontos behatárolását, és módot ad a problémák orvoslására.